در پی سوءقصد به جان نخست وزیر عراق، مقامات جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام بر مواضع ثابت و همیشگی تهران در قبال ثبات و امنیت عراق تاکید کردند. شنبه شب حمله‌ای به اقامتگاه نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد صورت گرفت که مصطفی الکاظمی از ای…

در پی سوءقصد به جان نخست وزیر عراق، مقامات جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این اقدام بر مواضع ثابت و همیشگی تهران در قبال ثبات و امنیت عراق تاکید کردند. شنبه شب حمله‌ای به اقامتگاه نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد صورت گرفت که مصطفی الکاظمی از این حمله جان سالم به در برد. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است.