اقتصادنیوز: وزیر خارجه اردن در پیامی هشدارآمیز درباره اقدام احتمالی انگلیس برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی گفت: هنوز تصمیم رسمی در این خصوص صادر نشده است، قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین است و ما درباره هر گونه اقدامی از این قبیل هشدار می‌دهیم….

اقتصادنیوز: وزیر خارجه اردن در پیامی هشدارآمیز درباره اقدام احتمالی انگلیس برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی گفت: هنوز تصمیم رسمی در این خصوص صادر نشده است، قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین است و ما درباره هر گونه اقدامی از این قبیل هشدار می‌دهیم.