دروازه بان سابق تیم ملی ایران به شایعه‌ مهاجرتش از ایران واکنش نشان داد.

دروازه بان سابق تیم ملی ایران به شایعه‌ مهاجرتش از ایران واکنش نشان داد.