کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روسیه مسئول مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور در زندان است و در صورت تایید این خبر، این "نشانه دیگری از بی رحمی پوتین" خواهد بود….

کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که روسیه مسئول مرگ الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور در زندان است و در صورت تایید این خبر، این "نشانه دیگری از بی رحمی پوتین" خواهد بود.