رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از واکسیناسیون ماموران این پلیس در برابر کرونا خبر داد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از واکسیناسیون ماموران این پلیس در برابر کرونا خبر داد.