واکسیناسیون بیش از ۴۰ هزار معلم در استان تهران
واکسیناسیون بیش از ۴۰ هزار معلم در استان تهران
مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از پایان مرحله اول طرح واکسیناسیون فرهنگیان و واکسینه شدن ۴۰ هزار و ۲۶۱ همکار فرهنگی شهرستان‌های استان تهران در این مرحله خبر داد.

به گزارش شهریاریها ، محمد صیدلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: مرحله اول واکسیناسیون فرهنگیان در ۱۸ پایگاه برگزار شد و با پایان این مرحله ۷۲ درصد همکاران، دوز اول واکسن کرونای خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: با احتساب همکاران فرهنگی که  جزو عوامل اجرایی انتخابات بودند و پیش از این  واکسن خود را دریافت کرده‌اند، بیش از ۸۷ درصد فرهنگیان استان واکسینه شده‌اند.

صیدلو در ادامه زمان دریافت دوز دوم واکسن کرونا را شهریور ماه اعلام کرد و گفت: در این مرحله نیز ۱۱ پایگاه‌ مستقل آموزش و پرورش استان در کنار ۷ پایگاه تجمیعی با همکاری شبکه بهداشت، تلقیح دوز دوم واکسن کرونا را انجام خواهند داد.