رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: با توجه به شرایط منطقه از امروز گروه سنی بالای ۲۸ سال متولدین ۷۲ و قبل از آن و دانشجویان می‌توانند برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون در مناطق زیر پوشش این دانشگاه مراجعه کنند….

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: با توجه به شرایط منطقه از امروز گروه سنی بالای ۲۸ سال متولدین ۷۲ و قبل از آن و دانشجویان می‌توانند برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون در مناطق زیر پوشش این دانشگاه مراجعه کنند.