استاندار تهران جزئیات اقدامات صورت گرفته در خصوص آغاز تسریع روند واکسیناسیون از روز سه شنبه در استان را تشریح کرد.

استاندار تهران جزئیات اقدامات صورت گرفته در خصوص آغاز تسریع روند واکسیناسیون از روز سه شنبه در استان را تشریح کرد.