مدیر گروه بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: واکسن کرونا ۴۰۰ درصد میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس را کاهش می‌دهد و رسانه‌ها و گروه های دارای نفوذ در جامعه باید مردم را به واکسیناسیون ترغیب کنند….

مدیر گروه بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: واکسن کرونا ۴۰۰ درصد میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس را کاهش می‌دهد و رسانه‌ها و گروه های دارای نفوذ در جامعه باید مردم را به واکسیناسیون ترغیب کنند.