دولت سنگاپور اعلام کرد کسانی که حاضر نیستند واکسن کرونا تزریق کنند از این پس در صورت ابتلا به این ویروس باید تمام هزینه‌های درمان را از جیب خود بپردازند.

دولت سنگاپور اعلام کرد کسانی که حاضر نیستند واکسن کرونا تزریق کنند از این پس در صورت ابتلا به این ویروس باید تمام هزینه‌های درمان را از جیب خود بپردازند.