عصر امروز مینی‌بوس حامل کارگران در شهرک صنعتی خیرآباد اراک دچار واژگونی شد.

عصر امروز مینی‌بوس حامل کارگران در شهرک صنعتی خیرآباد اراک دچار واژگونی شد.