وان‌پلاس در اتفاقی ناخواسته ایمیل ۲۷۰ نفر از مشتریانش را فاش کرده. ظاهرا این اتفاق در جریان ارسال ایمیلی گروهی برای شماری از کاربران رخ داده است.

وان پلاس احتمالا آدرس ایمیل برخی از کاربرانش را فاش کرده است

وان‌پلاس در اتفاقی ناخواسته ایمیل ۲۷۰ نفر از مشتریانش را فاش کرده. ظاهرا این اتفاق در جریان ارسال ایمیلی گروهی برای شماری از کاربران رخ داده است.