رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: لازم است وام های کم بهره با تسهیلات مناسب به کسبه و تولیدکنندگان که در این شرایط دچار مشکلات زیادی شده اند، داده شود….

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: لازم است وام های کم بهره با تسهیلات مناسب به کسبه و تولیدکنندگان که در این شرایط دچار مشکلات زیادی شده اند، داده شود.