رییس دفتر رییس‌جمهور تاکید کرد: وزیر پیشنهادی صمت به‌زودی به مجلس معرفی خواهد شد.

رییس دفتر رییس‌جمهور تاکید کرد: وزیر پیشنهادی صمت به‌زودی به مجلس معرفی خواهد شد.