یک منبع آگاه نزدیک به سرویس اطلاعاتی آمریکا در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد همه چیز در مسیر اشتباه پیش می رود. 

یک منبع آگاه نزدیک به سرویس اطلاعاتی آمریکا در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد همه چیز در مسیر اشتباه پیش می رود.