رکنا ورزشی: هافبک هجومی تیم تراکتور تبریز در آستانه جدایی از پرشورها قرار گرفته است.

رکنا ورزشی: هافبک هجومی تیم تراکتور تبریز در آستانه جدایی از پرشورها قرار گرفته است.