صحبت های وادی پیش از رقابت‌های جام باشگاه های جهان

صحبت های وادی پیش از رقابت‌های جام باشگاه های جهان