پیشکسوت پرسپولیس گفت: بازی حساس هفته آخر گرچه در خانه حریف برگزار می‌شود اما پرسپولیس تیمی نیست که به این راحتی دست از جام قهرمانی بکشد.

پیشکسوت پرسپولیس گفت: بازی حساس هفته آخر گرچه در خانه حریف برگزار می‌شود اما پرسپولیس تیمی نیست که به این راحتی دست از جام قهرمانی بکشد.