اجرای احمدرضا گلکار در مرحله نیمه نهایی عصر جدید را در ویدئو زیر ببینید.

اجرای احمدرضا گلکار در مرحله نیمه نهایی عصر جدید را در ویدئو زیر ببینید.