ایلنا: وزارت خارجه آمریکا از اعزام هیأتی دیپلماتیک به مولداوی و گرجستان برای اعلام حمایت واشنگتن از این دو کشور خبر داد.

ایلنا: وزارت خارجه آمریکا از اعزام هیأتی دیپلماتیک به مولداوی و گرجستان برای اعلام حمایت واشنگتن از این دو کشور خبر داد.