سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که اعضای هیئت رییسه کمیته‌های این کمیسیون تعیین شدند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که اعضای هیئت رییسه کمیته‌های این کمیسیون تعیین شدند.