بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ژاپن با منتشر کردن پستی عجیب به تیم های عمان، امارات، تایلند و نیوزیلند پیشنهاد داد که او را به عنوان سرمربی خود انتخاب کنند تا زمینه را برای صعودشان به جام جهانی مهیا کند….

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ژاپن با منتشر کردن پستی عجیب به تیم های عمان، امارات، تایلند و نیوزیلند پیشنهاد داد که او را به عنوان سرمربی خود انتخاب کنند تا زمینه را برای صعودشان به جام جهانی مهیا کند.