متا از ابزارهای بیشتری در زمینه‌ی هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش عکس‌ها و اشتراک‌‌گذاری به‌عنوان ریلز در اینستاگرام و فیسبوک رونمایی کرد….

متا از ابزارهای بیشتری در زمینه‌ی هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش عکس‌ها و اشتراک‌‌گذاری به‌عنوان ریلز در اینستاگرام و فیسبوک رونمایی کرد.