مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با افزایش حجم آلاینده‌ها در هوای تنفسی، کیفیت هوای ۹ منطقه کلانشهر مشهد در روز بیست و چهارم شهریورماه در وضعیت هشدار قرار گرفت….

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با افزایش حجم آلاینده‌ها در هوای تنفسی، کیفیت هوای ۹ منطقه کلانشهر مشهد در روز بیست و چهارم شهریورماه در وضعیت هشدار قرار گرفت.