بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۲۲۰ یعنی در بازه خیلی ناسالم قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۲۲۰ یعنی در بازه خیلی ناسالم قرار دارد.