بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، از بعدازظهر امروز(۱۳ آبان ماه) تا ظهر یکشنبه(۱۶ آبان ماه) در برخی ساعات بارش باران و در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش باران و برف قابل انتظار است….

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، از بعدازظهر امروز(۱۳ آبان ماه) تا ظهر یکشنبه(۱۶ آبان ماه) در برخی ساعات بارش باران و در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش باران و برف قابل انتظار است.