اداره کل هواشناسی استان تهران گفت: بارش باران در این استان ادامه دارد و دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

اداره کل هواشناسی استان تهران گفت: بارش باران در این استان ادامه دارد و دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.