هوای تهران سالم است/شاخص ۸۴
هوای تهران سالم است/شاخص ۸۴
معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران با اعلام شاخص ۸۴ برای هوای تهران گفت: در حال حاضر هوای تهران سالم است.

به گزارش شهریاریها ،محمد رستگاری اظهار داشت:  وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته بر مدار وضعیت قابل قبول بوده است و با شاخص ۸۴ در شرایط سالم قرار دارد.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اضافه کرد: شاخص آلودگی هوای کمتر یا مساوی ۵۰ به معنای هوای پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول،  ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، و ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها تعریف شده است.