با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در طول امروز وزش باد موثر سبب افزایش کیفیت هوا، پراکندگی آلاینده‌ها و برقراری شرایط قابل قبول خواهد شد؛ اما با کاهش تندی باد، کاهش کیفیت هوا در ساعات پایانی پنجشنبه (۱۶ دی ماه) قابل انتظار خواهد بود….

با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در طول امروز وزش باد موثر سبب افزایش کیفیت هوا، پراکندگی آلاینده‌ها و برقراری شرایط قابل قبول خواهد شد؛ اما با کاهش تندی باد، کاهش کیفیت هوا در ساعات پایانی پنجشنبه (۱۶ دی ماه) قابل انتظار خواهد بود.