کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۶۵ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) را نشان می‌دهد….

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۶۵ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان (قرمز) را نشان می‌دهد.