کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۳۷ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد….

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر امروز با میانگین ۱۳۷ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.