کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر با میانگین ۱۱۸ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.‌…

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شاخص کیفی هوای این کلانشهر با میانگین ۱۱۸ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.‌