مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی گفت: وضعیت هوای اراک در چهارشنبه شب در وضعیت خطرناک قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی گفت: وضعیت هوای اراک در چهارشنبه شب در وضعیت خطرناک قرار گرفت.