هواپیمای ایران‌ایر که ساعت ۲۱ پنجشنبه شب از فرودگاه بوشهر به مقصد تهران به پرواز درآمده بود به دلیل شرایط بد جوی تهران به صورت اضطراری پیش در فرودگاه اصفهان نشست. رییس قوه قضاییه که در یک سفر عادی با پرواز عمومی شب گذشته به بوشهر سفر کرده بود در این پر…

هواپیمای ایران‌ایر که ساعت ۲۱ پنجشنبه شب از فرودگاه بوشهر به مقصد تهران به پرواز درآمده بود به دلیل شرایط بد جوی تهران به صورت اضطراری پیش در فرودگاه اصفهان نشست. رییس قوه قضاییه که در یک سفر عادی با پرواز عمومی شب گذشته به بوشهر سفر کرده بود در این پرواز در کنار مردم قرار داشت.