تصویری از دهه ۱۹۸۰ و یک فروند اف ۱۰۴ نیروی هوایی تایوان که مجهز به یک دارت هدف است که برای تمرین موشک‌های هوا به هوا استفاده می‌شود.

تصویری از دهه ۱۹۸۰ و یک فروند اف ۱۰۴ نیروی هوایی تایوان که مجهز به یک دارت هدف است که برای تمرین موشک‌های هوا به هوا استفاده می‌شود.