وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از امروز همه ۱۶ ایرلاین می‌توانند به فرودگاه رامسر پرواز داشته باشند، گفت: خداوند را شاکر هستیم که بعد از ۵۲ سال، هواپیمای ایرباس به فرودگاه رامسر وارد شد….

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از امروز همه ۱۶ ایرلاین می‌توانند به فرودگاه رامسر پرواز داشته باشند، گفت: خداوند را شاکر هستیم که بعد از ۵۲ سال، هواپیمای ایرباس به فرودگاه رامسر وارد شد.