بسیاری از ما دغدغه این را داریم که در هواپیما مریض نشویم. گواه این نگرانی هم محبوبیت روز افزون مقاله‌هایی با عنوان‌هایی از این دست است؛ چگونه در هواپیما مریض نشویم؟ یکی از راه‌های رها شدن از شر مریضی‌های پرواز را می‌توان در همین صندلی‌ها یافت. این نوع …

بسیاری از ما دغدغه این را داریم که در هواپیما مریض نشویم. گواه این نگرانی هم محبوبیت روز افزون مقاله‌هایی با عنوان‌هایی از این دست است؛ چگونه در هواپیما مریض نشویم؟ یکی از راه‌های رها شدن از شر مریضی‌های پرواز را می‌توان در همین صندلی‌ها یافت. این نوع صندلی‌ها که توسط یک شرکت طراحی صندلی به نام Recaro طراحی شده‌اند، هنوز در مراحل پیش تولید قرار دارند و به فناوری‌های خودکار ضدعفونی کننده مجهز می‌باشند. به گفته شرکت تولید کننده، این صندلی‌ها در سال 2019 یا 2012 وارد بازار خواهند شد.