کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان گفت: در این هفته پایداری نسبی دما را داریم و تا پایان هفته خبری از بارش باران نیست.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان همدان گفت: در این هفته پایداری نسبی دما را داریم و تا پایان هفته خبری از بارش باران نیست.