برجام که نتیجه تلاش مذاکره کنندگان ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف با کشورهای ۱+۵ است به عنوان سندی بین‌‍‌المللی تلقی می‌شود که رهبران ضدایرانی کاخ سفید نه می‌توانند آن را به رغم فشارهای سیاسی و اقتصادیِ وارده به سازمان ملل و شورای امنیت از بین ببرند …

برجام که نتیجه تلاش مذاکره کنندگان ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف با کشورهای ۱+۵ است به عنوان سندی بین‌‍‌المللی تلقی می‌شود که رهبران ضدایرانی کاخ سفید نه می‌توانند آن را به رغم فشارهای سیاسی و اقتصادیِ وارده به سازمان ملل و شورای امنیت از بین ببرند و نه حتی می‎توانند، شاهد این باشند که برجام همچنان ادامه پیدا کند.