اقتصادنیوز: اکبر صوتی بامداد امروز، پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه درگذشت.

اقتصادنیوز: اکبر صوتی بامداد امروز، پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه درگذشت.