منابع هندی از سفر آتی وزرای خارجه ایران و عربستان به دهلی نو جهت رایزنی پیرامون تحولات منطقه از جمله اوضاع در افغانستان و بررسی روابط تهران و ریاض خبر دادند. منابع آگاه یکشنبه شب به وقت تهران گفتند دهلی نو در حال آماده شدن برای دیدار وزیران خارجه ایرا…

منابع هندی از سفر آتی وزرای خارجه ایران و عربستان به دهلی نو جهت رایزنی پیرامون تحولات منطقه از جمله اوضاع در افغانستان و بررسی روابط تهران و ریاض خبر دادند. منابع آگاه یکشنبه شب به وقت تهران گفتند دهلی نو در حال آماده شدن برای دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی است.