تشکیل سازمان تنظیم‌‌‌‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور یکی از موضوعاتی است که نه تنها مورد تایید کارشناسان این حوزه بلکه مورد توجه مسوولان مرتبط نیز هست. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند این سازمان باید خارج شرکت راه‌‌‌‌آهن تشکیل شده و تمامی‌‌‌…

تشکیل سازمان تنظیم‌‌‌‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور یکی از موضوعاتی است که نه تنها مورد تایید کارشناسان این حوزه بلکه مورد توجه مسوولان مرتبط نیز هست. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند این سازمان باید خارج شرکت راه‌‌‌‌آهن تشکیل شده و تمامی‌‌‌‌موارد را بررسی، تعریف، تدوین و عملیاتی کند.