بارش شدید باران در اتوبان تهران – قم باعث سختی تردد خودروها شد.

بارش شدید باران در اتوبان تهران – قم باعث سختی تردد خودروها شد.