رییس ‎کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در فضای مجازی از پرداخت وام ودیعه مسکن به ۲۲هزار نفر خبر داد.

رییس ‎کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی در فضای مجازی از پرداخت وام ودیعه مسکن به ۲۲هزار نفر خبر داد.