اقتصادنیوز: همکاری‌های BMW و تویوتا برای تولید خودرو‌های سبز در شرف نتیجه دادن است و این دو خودروسازی قصد دارند خودروهای هیدروژنی خود را در سال 2025 عرضه کنند….

اقتصادنیوز: همکاری‌های BMW و تویوتا برای تولید خودرو‌های سبز در شرف نتیجه دادن است و این دو خودروسازی قصد دارند خودروهای هیدروژنی خود را در سال 2025 عرضه کنند.