اسرائیل دو زندانی از شش زندانی فلسطینی که از زندان جلبوع گریخته بودند را بازداشت کرد. برخی منابع مدعی هستند تشکیلات خودگردان هم به اسرائیل کمک کرده است….

اسرائیل دو زندانی از شش زندانی فلسطینی که از زندان جلبوع گریخته بودند را بازداشت کرد. برخی منابع مدعی هستند تشکیلات خودگردان هم به اسرائیل کمک کرده است.