مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد: تا کنون ۱۵۰ نفر از کارکنان افغانِ اتحادیه اروپا در افغانستان از این کشور خارج شده‌ اند و تلاش‌ها برای خروج همه آن ها ادامه خواهد یافت….

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد: تا کنون ۱۵۰ نفر از کارکنان افغانِ اتحادیه اروپا در افغانستان از این کشور خارج شده‌ اند و تلاش‌ها برای خروج همه آن ها ادامه خواهد یافت.