در حالی که دونالد ترامپ از توقف فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در این کشور تا پایان ماه سپتامبر خبر می‌دهد، مسئولان تیک تاک بر ادامه فعالیت در آمریکا تاکید دارند….

در حالی که دونالد ترامپ از توقف فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در این کشور تا پایان ماه سپتامبر خبر می‌دهد، مسئولان تیک تاک بر ادامه فعالیت در آمریکا تاکید دارند.