مهر نوشت:خبر دستگیری «امیرحسین مقصودلو» معروف به «تتلو» بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این سوال کرد که چه باعث شد او از یک خواننده زیرزمینی که می‌کوشید مجوز بگیرد به یک چهره ضداخلاقی و هنجارشکن تبدیل شود….

مهر نوشت:خبر دستگیری «امیرحسین مقصودلو» معروف به «تتلو» بار دیگر نگاه‌ها را متوجه این سوال کرد که چه باعث شد او از یک خواننده زیرزمینی که می‌کوشید مجوز بگیرد به یک چهره ضداخلاقی و هنجارشکن تبدیل شود.