تارنمای خبری راشاتودی نوشت: روسیه در حال حاضر کنترل منطقه خرسون و همچنین بخش‌های بزرگی از منطقه زاپوروژیه واقع در شرق اوکراین  را در اختیار دارد که پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در این منطقه به تصرف در آمد….

تارنمای خبری راشاتودی نوشت: روسیه در حال حاضر کنترل منطقه خرسون و همچنین بخش‌های بزرگی از منطقه زاپوروژیه واقع در شرق اوکراین  را در اختیار دارد که پس از آغاز عملیات نظامی مسکو در این منطقه به تصرف در آمد.